Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Leesdienst

Datum: zondag, september 27, 2020 10:00 - 11:30
Tijdsduur: 1 Uur 30 Minuutn

Liturgie:

 • Psalm 86: 3
 • Wet des Heeren
 • Psalm 119: 8
 • 1 Johannes 1
 • Psalm 51: 3 en 4
 • Heidelbergse Catechismus Zondag 26
 • Psalm 81: 12
 • Morgenzang: 5
   

Collecten:

Kerk: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk
Diaconie: IBAN NL48 RABO 0307 3496 08 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Diaconie
Jeugdwerk/catechese eigen gemeente: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk

Geven kan:

 • Met de Scipio app
 • Per Bank (graag wel duidelijk het DOEL erbij vermelden)
 • Collecte bonnen bij de diakenen in de brievenbus (wel het DOEL erbij vermelden)
 • Achterin de kerk

Doorzoek agenda