Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Stud. J. Beens

Datum: zondag, april 18, 2021 19:00 - 20:30
Tijdsduur: 1 Uur 30 Minuutn

Liturgie:

 • Gebed des Heeren: 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 2: 7
 • Lukas 24: 36-49
 • Psalm 86: 3 en 5
 • Psalm 145: 2
 • Psalm 22: 14

Tekst: Lukas 24: 47

Thema: Christus' opdracht aan Zijn discipelen

 1. De Opdracht
 2. De inhoud
 3. De reikwijdteCollecten:

 1. Kerk: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk
 2. Diaconie: IBAN NL48 RABO 0307 3496 08 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Diaconie
 3. Bouwfonds: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk

Geven kan:

 • Met de Scipio app
 • Per Bank (graag wel duidelijk het DOEL erbij vermelden)
 • Collecte bonnen bij de diakenen in de brievenbus (wel het DOEL erbij vermelden)
 • Achterin de kerk

Doorzoek agenda