Vrouwenvereniging

Seizoen 2022-2023

Op donderdagavond, gemiddeld eenmaal per 2 weken is er vrouwenvereniging.
De data waarop we als vereniging bij elkaar komen en de afwisselende invulling van de avonden worden in de Kerkbode vermeld en zijn zichtbaar op de kerkelijke agenda.

We nodigen alle dames van de gemeente uit om onze avonden te bezoeken.
Bent u (nog) geen lid? Ook als gast bent u van harte welkom!
We ontmoeten elkaar rond het Woord van God in zang en meditatie.
Ook de persoonlijke ontmoeting heeft een ruime plaats op de avonden.
De avonden beginnen om 19.45 uur en worden gehouden in een zaal van de kerk, we sluiten af om 21.45 uur.

Als bestuur hopen we van harte dat we op onze verenigingsavonden weer veel leden en belangstellenden te mogen ontmoeten.

We bidden om de zegen van de Heere voor onze verenigingsavonden en om de voortgang van het zendingswerk wereldwijd!