Bijbelstudie

We komen ook dit jaar eens in de drie à vier weken bij elkaar en gaan in september vervolgen met de behandeling van het Evangelie van Markus.

Het eerste gedeelte van de avond is er een inleiding op het Bijbelgedeelte, vervolgens zijn er vragen en stellingen die we bespreken.

We ronden de avond af rond 21:30 uur.

We nodigen u/jou graag uit voor de Bijbelstudiegroep. Als je op deze avond niet kunt en toch graag wilt komen, staan hiernaast de data voor de komende maanden. Of kijk in de kerkbode of op de website.